İçerik Pazarlamada Yazı Planı: Şef Editör Unsuru

İçerik pazarlamada yazı planı oluşturulurken düşünülmesi gereken en önemli kriter yazı planının sorumluluğuna sahip şef editörün nitelikleridir. İçerik pazarlamaya yeni başlayan bir işletme, firma, organizasyon veya tek başınıza bir kişiyseniz atacağınız en önemli adımlardan birisi baş editör veya şef editör olarak adlandırılacak kişinin belirlenmesidir.

Tek başınıza hareket ediyorsanız veya ekibiniz iş bölümü yapılamayacak kadar ufaksa bu durumda şef editörlük içerik pazarlama konusunda en bilgili kişinin sorumluluğunda olacaktır. Ancak firmalar veya işletmeler içerik pazarlama çalışmalarının başlangıcından itibaren bir şef editör belirleyerek hareket etmelidirler.

icerik pazarlamada yazi plani

Şef editör olmadan içerik pazarlamada yazı planı oluşturabilmek pek mümkün değildir. Mümkün olsa bile oluşturulacak yazı planının başarıya ulaşması düşük ihtimaldir. Biraz daha iyimser olursak, şef editörsüz veya onun niteliklerine sahip olan birisi olmadan oluşturulan yazı planı başarıya ulaşsa bile bu süreklilik sunmayacaktır.

Tekrar belirtmek gerekirse, bir şef editör veya onun niteliklerine sahip birisi olmadan içerik pazarlamada yazı planı oluşturmak zorlayıcıdır. Başarılı bir yazı planı hedefleniyorsa şef editör mutlaka olmalıdır.

İçerik Pazarlamada Yazı Planı: Şef Editörün Rolü

Şef editör, baş editör veya yönetici editörü gibi çeşitli farklı isimlerle adlandırılabilir. Bir şef editörünün temelde görevi yazı planının bileşenlerini oluşturmak, yönetmek ve bunların analizlerini yapmaktır. Bu nedenle bazı durumlarda şef editör, içerik pazarlama yöneticisi olabilmektedir veya bu şekilde adlandırılabilmektedir.

icerik pazarlamada sef editor unsuru

Sorumluluklarını başarıyla yerine getiren ve bulunduğu organizasyonun çatısı altında yazı planını adım adım başarıya götürecek bir şef editörde belirli önemli niteliklerin bulunması gereklidir. Bu nitelikler doğuştan gelen becerilerden ziyade sonradan kazanılabilen yeteneklerden meydana gelmektedir. Zamanında yazar kadronuzda yer alan bir kişi bir süre sonra şef editör olabilme başarısını gösterebilir. Önemli olan kritik nitelikleri yerine getirebilecek kadar kabiliyetli ve donanımlı olmasıdır.

  • İçerik fikirlerinin yönetilmesi: Organizasyonun çatısı altında aktif olarak görev yapan ve içerik oluşturmaktan sorumlu olan yazar kadrosunun sunacağı çok farklı içerik fikirleri olabilir. Bu içerik fikirlerinin birçoğu işe yaramayacak fikirlerden, birçoğu ise muazzam öneme sahip fikirlerden oluşabilir. Bu durumda hangi fikrin söz konusu organizasyon için daha etkili olacağını belirleyecek bir kişiye ihtiyaç vardır ve şef editör ihtiyaç duyulan kişidir. Şef editör, kendisine bağlı olarak görev yapan kişilerden gelen içerik fikirlerini yönetebilmelidir.
  • İçerik başlıklarının oluşturulması: Başarılı olmaya aday bir şef editör, kendisine sunulan içerik fikirlerini belirli bir önem sırasına göre sıralarken en arkalarda kalan fikirleri çöpe atmayıp saklamak konusunda ısrarcı olmalıdır. Şef editör, elde edilen fikirleri çeşitli başlıklar altında bir araya getirirken, ileride işe yarayabilecek olanları göz ardı etmekten kaçınmalıdır. Şef editörün belirleyeceği başlıklar ise organizasyona sağlayacağı faydalara göre bir önem sırasına sahip olmalıdır.
  • Doğru yazarların seçilmesi: Şef editör olarak belirlenen kişi oluşturduğu içerik planı kapsamında kendisine en fazla katkıyı sağlayacak yazarları bulabilecek kabiliyete sahip olmalıdır. Bu yazarlar sadece mevcut organizasyon içerisinde yer alan kişilerden değil dış kaynaklardan, farklı sitelerden, farklı blog adreslerinden bulunabilecek kişileri de kapsamaktadır.
  • İçerik akışı ve takviminin düzenlenmesi: Şef editörün belirleyeceği yazı planı dahilinde bir içerik oluşturma takvimi ve akışı ayarlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken durum ise sürecin önemidir. Düzenlenecek takvim mutlaka yazı planı dahilinde tüm süreci kapsayacak şekilde ilerlemeye olanak sağlamalıdır.
  • SEO bilgisi: İçerik pazarlamada SEO içeriğin kendisi kadar olmasa bile önemlidir ve yazı planına ekstra katkı sağlamaktadır. Şef editörün SEO ve sosyal medya konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmasına gerek yoktur ancak temel bilgilere sahip olması gerekir.
  • Düzenleme kabiliyeti: Şef editöre bağlı olarak görev yapan yazarlar içerikleri oluşturacak kişilerdir. Ancak içeriklerin niteliğini belirleyecek olan kişi şef editördür. Şef editör kendisine ulaşan içeriklere önemli dokunuşlar yapmak ve onların daha kaliteli olmasını sağlamak için gerekli becerilere sahip olmalıdır.
  • İçeriğin yeniden değerlendirilmesi: Şef editörün belirlediği yazı planı dahilinde oluşturulacak içerikler yine şef editör tarafından belirlenen içerik başlıklarına uygun bir biçimde oluşturulmalıdır. Nitekim bazı durumlarda ekstra katkı sunacak yazarlarla karşılaşmak mümkündür. Bu yazarların oluşturacağı içerikler belirlenen içerik başlıklarına uygun olmayabilir. Bunların yeniden değerlendirilebilmesi önemlidir. Şef editör bu beceriye sahip olmalıdır ve bununla birlikte rastgele bir şeyler üretmek yerine belirli temele bağlı kalmayı başarabilmelidir.

Başarılı bir şef editör burada belirtilen niteliklerin neredeyse tamamını yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır. Buna ek olarak belirlediği yazı planının verilerini analiz ederek neyin işe yaradığını veya neyin işe yaramadığını belirleyebilmelidir.

Öğrenmeyi sürdürme, yenilikçi olma, başarısızlıktan kaçmama, teknolojiyle çalışmaya uygun olma ve iletişim yeteneğine sahip olma gibi ek nitelikler ise temel niteliklerin dışında tutulmalıdır. Çünkü bu nitelikler bir şef editörün başarısını doğrudan değil dolaylı olarak etkileyebilecek niteliklerdir.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir Ben Timur Demir, 1991 Muğla doğumluyum. Evliyim ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşıyorum. 2013 yılından bu yana blog yazarlığı ve son 1 yıldır blog danışmanlığı yapıyorum. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap