Etkili Reklam Kampanyaları Nasıl Yapılır?

Etkili reklam kampanyaları, marka ve potansiyel müşteri/kullanıcı arasındaki bağı güçlendirip bu kişilerin sadık müşterilere dönüşmelerini sağlayan reklam çalışmalarıdır. Bir reklam kampanyasının etkili olabilmesi için birbirinden farklı ama bağlamsal açıdan uyumlu birçok niteliğin bir araya gelmesi gerekir.

İçerik oluşturma, sunum ve tasarım bu niteliklerin en önemlileridir. Bunların hepsini harmanlayıp etkili reklam kampanyası oluşturabilmek oldukça sıkıntılı ve zorlayıcı bir süreçtir. Her şeyden önemlisi yaratıcı olma ve analitik düşünme gibi beceriler gerektirir.

Bugün sizlere vereceğim bilgilerle dünyanın sayılı markalarının takip ettiği etkili reklam oluşturma stratejileri ve teknikleri hakkında fikir sahibi olacaksınız. Nitekim, etkili bir reklam kampanyasına sahip olmak istiyorsanız gerçekten işe yarayan ve faydalı bir pazarlama stratejisine ihtiyacınız olacaktır.

etkili reklam kampanyalari

☑ Markanın Hikayesi

Reklam kampanyalarımızın etkili olabilmesi için öncelikli olarak markanızın hatırlanabilir olmasını sağlamalısınız. Bunu yapabilmenin en iyi yolu ise markanızın etrafında bir hikaye oluşturmaktır. Hikayenizi yaratıcılık ve etkili mesajlarla harmanlayarak reklam kampanyalarınızı başarıya ulaştırabilirsiniz.

Birbiriyle yarışan iki marka düşünün. Örneğin, Adidas ve Nike, Samsung ve Sony, Apple ve Microsoft, Lenovo ve HP. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu markalardan birisi veya birkaçı yıl içerisinde diğerinden çok daha iyi satış rakamlarına sahiptir. Bununla birlikte marka bilinirliği açısından belirli avantajlara sahiptirler.

Bu ikililer arasından Apple ve Microsoft’u düşünün. Marka bilinirliği anlamında sizce hangisi daha avantajlıdır? Birinin diğerinden daha iyi durumda olacağı aşikar ama değişmeyen gerçek, reklam kampanyalarına ayrılan bütçeler açısından Microsoft’un Apple’dan daha fazla harcaması yapmasıdır. Ancak Apple’ın reklamları çok daha hatırlanan ve konuşulan reklamlar arasında yer alır.

Benzer durum diğer markalarda da vardır. Az reklam ama öz reklam yapmayı başaran markalar ürünlerini tanıtmak yerine doğrudan ürünler etrafında şekillendirdikleri hikayelere yer verirler. Bu hikayeler çok daha ilgi çekici ve aynı zamanda akılda kalıcıdır. Etkili bir reklam kampanyası ortaya koymak istiyorsanız siz de benzer stratejiyi ortaya koymalısınız. Doğrudan ürünü tanıtmak yerine bir hikaye oluşturmalı ve o hikaye üzerinden ürünlerinizin niteliklerine değinmeye çalışmalısınız.

☑ Markalaşmış Kelime

Deneyimli ve işinin ehli olan reklamcıların büyük bir çoğunluğu markalaşmış kelimenin ne anlama geldiğini bilirler. Bunu yakalamak için uğraşıyorlar. Örneğin, bugün Photoshop sadece bir ürün ismi değil aynı zamanda “görsel düzenleme” anlamında da kullanılmaktadır. Selpak sadece bir marka değil aynı zamanda “kağıt mendil” için kullanılan bir kelimedir. Bunun gibi sayısız örnek verilebilir. Hepsinin ortak özelliği bir marka adıyken günlük hayatta kullanılan sıradan bir kelime haline dönüşmesidir.

Bunun bilincinde olan deneyimli reklamcılar günlük hayata uygun bir marka adı seçmeye çalışırlar. Bunu yapamasalar bile mutlaka markanın yanında yardımcı bir kelime kullanmaya özen gösterirler. Facebook’un Bağlan kelimesini kullanması buna en ideal örnektir.

İnsanlar markanızın yanında bulunan kelimeyi duydukları zaman doğrudan sizin markanız akıllarına gelir ve siz etkili reklam kampanyaları için gerekli olan en önemli adımlardan birisini başarıyla atmış olursunuz.

☑ Doğrudan Reklam Fırsatı

Oluşturulan her reklamın hatırlanabilir olmasına gerek duyulmayan bir reklamcılık yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntem doğrudan reklam adını taşır. Uzun vadede insanların markanızla özdeşleşmesini sağlamak yerine kısa vadede istediğiniz mesajı ona hızlı bir biçimde iletebilir ve karşılığında eyleme geçmelerini bekleyebilirsiniz. Doğrudan reklam bu tür gerçekleştirilen reklamların tümüne verilen isimdir.

Doğrudan reklamın asıl amacı sizi doğrudan harekete geçirmektir. İnternet ortamında gördüğünüz reklamların büyük bir kısmı bu niteliğe sahiptir. Alışveriş sitelerinde veya pazarlama yöntemlerini kullanmaya çalışan blog adreslerinde gördüğünüz harekete geçirici mesaj butonları aynı işlevi görür. Hepsinin temel amacı mesajı görüntüleyen kişiyi harekete geçirmektir.

Doğrudan reklamcılığın en avantajlı tarafı ortaya konulan stratejilerin takip edilebilir ve analiz edilebilir olmasıdır. Bir başka ifadeyle bu reklamları iyileştirebilmek uzun vadede etkisini görebileceğiniz hikaye reklamcılığından çok daha kolaydır. Bu özellikleri nedeniyle kısa vadede sonuç almak isteyen ve özellikle ürün satışı gerçekleştirmeye odaklanan markalar için doğrudan reklam en etkili reklam kampanyalarının en önemli parçasıdır.

☑ Talep Yaratma

Özellikle ürün satışı yapan markalar, belirli ürünleri satmak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Bu durumda kısa vadeli doğrudan reklamlar bu markaya yardımcı olamayabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşan markaların en çok başvurduğu reklamcılık yöntemi ise talep yaratma adını taşıyan reklam stratejisidir.

Talep yaratma reklam stratejisi bir ürünün satışını sağlamak yerine o ürünle ilgilenen hedef kitleler oluşturma stratejisidir. Daha basit bir ifadeyle talep yaratma reklam stratejisini uygulayan marka sizin adınız ve e-posta adresinizle ilgilenir. Sizinle doğrudan iletişim kurabileceği alanlar onun hedef alanındadır.

Talep yaratma yöntemiyle elde edilen isim ve e-posta gibi bilgiler üzerinden reklam yöntemini kullanan markalar sizi ürünler hakkında bilgilendirirler ve size her geçen gün bir adım daha yaklaşarak ürünlerine talep oluşturmaya çalışırlar. Talep yaratma özellikle pahalı ürünlerin satışı için gerçekleştirilen bir reklamcılık yöntemidir. Bu yöntemi en sık göreceğiniz diğer bir alan ise abonelik biçimiyle hizmet satışı yapan markaların faaliyet gösterdiği alanlardır.

Burada sözünü ettiğim reklamcılık teknikleri ve stratejileri etkili reklam kampanyalarının çıkış noktalarından sadece birkaçını oluşturmaktadır. Ancak, bur reklamcılık yöntemleri en sık karşılaştığımız yöntemler arasında yer alır. Eğer etkili bir reklam kampanyası ortaya koymak istiyorsanız bu yöntemlerden hangisinin işinize yarayabileceğini bilmeniz gerekir.

Tüm bunların yanında reklam stratejilerinizi başarıya ulaştırabilecek reklam kapsamı veya ana mesajı gibi unsurlara dokunabilmeniz gerekir.

Bunlar birer teknik ve yöntem olarak görülemez ama birer strateji olarak görülebilir. Aşağıda bunlarla ilgili birkaç bilgiye yer verdim. Hangi reklam stratejisinin size daha uygun olduğunu düşünüyorsanız oluşturduğunuz reklamlara bu stratejileri dahil etmeniz gerekir.

➨Duygulara Dokunma

Reklamlar arasında en çok göreceğiniz stratejilerin başında hedef kitlenin duygularına dokunabilme yer alır. Bir şekilde ortaya koyduğunuz reklam ile potansiyel müşterinizin duygusal arzularına ulaşmayı başarabilmelisiniz.

➨ Korkuyu Hissettirme

Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bunu kullanan çok fazla firmanın olduğunu bilmelisiniz. Özellikle kişisel bakım ürünlerinde korkuyu hissettirme yoğun olarak kullanılan bir reklam stratejisidir. Bir kişi reklamı yapılan ürünü almadığı zaman bir eksikliğe sahip olacağına inanıyorsa söz konusu marka korkuyu hissettirerek onu ürünü satın almaya teşvik edebilir.

➨ İdeal Yansıma

İdeal yansıma genelde reklamlarda aileler üzerinden uygulanır. İdeal yansıma dediğimiz stratejide reklamda yer alan aile birbirlerini tamamlayan mükemmel bir aile örneği sunar. Bunun sonucunda insanlar tanıtılan ürünü satın aldıklarında yansıtılan ideal duruma kavuşacaklarına inanırlar ve elbette ürünü satın alırlar.

➨ Havalı Tipleme

Reklamların çocuğunda havalı karakterleri görürsünüz. Bunun temel nedeni her insanın havalı olmaya eğilimli olacağını bilen reklamcıların bundan faydalanmaya çalışmasıdır. Tanıtılan ürünün kullanılması durumunda havalı bir insan olacağını düşünen insanları ürünü satın almaya ikna etmek bu strateji kapsamında oldukça kolaydır.

➨ Efektli Sunum

Belki çoğu kez karşılaşmış olabilirsiniz ama bu yöntem özellikle oyuncak reklamlarında sıkça kullanılır. Bir oyuncak uçak veya bir oyuncak araba tanıtımı yapılırken söz konusu ürünlerle ilgili efektler kullanılır. Örneğin oyuncak uçak havada manevra yapabilirken gösterilir veya oyuncak araba aşırı hızlı gidebiliyormuş gibi tanıtılır. Bu efektler özellikle genç yaşlardaki bireylerde karşılık bulur ve bu gençler ürünleri almaya ikna edilebilir.

➨ Anlam Bozucu Kelime Kullanımı

Anlam bozucu kelime kullanımı çok sık başvurulan bir reklam stratejisidir. Basit bir biçimde reklamlarda potansiyel müşteriyi kandırabilecek anlam bozucu kelimelere yer verilir. Örneğin doğal kelimesi pek çok ürünün başına getirilerek ürün sanki doğal yöntemlerle elde edilmiş gibi bir tanıtım yapılır ve kişiler bu şekilde ürünü almaya ikna edilir.

➨ Kıyaslama

Kıyaslama belirli ürünler özelinde gerçekleştirilen stratejilerin başında gelir. Özellikle diğer reklam stratejilerini kullanarak başarıya ulaşacağını düşünmeyen markalar, kendi ürünlerini farklı markaların ürünleriyle kıyaslayarak kendilerininkini daha iyi göstermeye çalışırlar. Elbette reklamlarda diğer markaların isimlerinden söz edilmez ama kişiler kıyaslamayı kendi başlarına yaparak tanıtılan ürünü almaya ikna edilebilirler.

➨ Reklam Yüzü

Bunu çok sık görebilirsiniz. Bazı markalar ünlü yüzlerin desteğini alarak reklamlarını şekillendirirler. Buna bir kişinin markanın reklam yüzü olması denir. Örneğin, Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya Mavi Jeans’in reklam yüzüdür. Son dönemin her iki popüler oyuncusuna reklamlarında yer veren marka ürün tanıtımlarını çok daha etkileyici bir biçimde yapar. Türkiye İş Bankası ve Cem Yılmaz diğer bir ideal örnektir. Reklam bütçesi geniş olan markaların büyük bir çoğunluğu ünlü bir ismi reklam yüzü yaparak ürünlerini veya hizmetlerini tanıtırlar.

➨ Seksilik

Bunu da artık çok sık görebilmekteyiz. Özellikle kozmetik ürünlerinde seksilik ön plana çıkmaktadır ama son dönemlerde Biscolata gibi markaların gıda sektöründe de bu yönteme başvurmaktadır. Burada özel olan durum ise insanları seksilik ile cezbetmek ve ürünleri alma konusunda ikna etmektir.

➨ Çoğunluğa Katılma

İnsanların bir kısmı çoğunlukla hareket etmeyi çok daha doğru bulurlar ve bu nedenle kalabalıktan sıyrılmak yerine kalabalığa katılma eğilimde olurlar. Reklamcılar bunun bilincinde olduklarından onları çoğunluğa katılmaya davet eden mesajlarla ürünlerini tanıtırlar ve insanları ikna etmeye çalışırlar.

Bir marka olarak en etkili reklam kampanyalarını oluşturmak istiyorsanız veya bilinçli bir kişi olarak etkileyici reklam kampanyaları hakkında bilgi edinip markaların sizi daha zor ikna edebilmelerini istiyorsanız burada yer alan bilgiler işinize fazlasıyla yarayacaktır. Sitenizin tanıtımını yaparken bu yöntemlere başvurmayı deneyebilirsiniz. İşe yarayacağının bir garantisi yoktur ama doğru adımlarla etkili reklam kampanyalarının ortak özellikleri olan bu yöntem ve stratejilerden faydalanabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Timur Demir
Timur Demir Ben Timur Demir, 1991 Muğla doğumluyum. Evliyim ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşıyorum. 2013 yılından bu yana blog yazarlığı ve son 1 yıldır blog danışmanlığı yapıyorum. Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap